เทคนิคการเตะลูกกับเทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆ

การเล่นกีฬาทุกประเภทหากจะเล่นให้ประสบผลสำเร็จนั้นเราต้องมี การฝึกทักษะที่ดีและจะต้องฝึกควบคู่ไปกับเทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆ ด้วย วันนี้เราจึงมีข้อมูลดีๆในเรื่องเทคนิคการเตะลูกมาให้ศึกษาหาความรู้กันไปดูกันได้เลย

การเล่นฟุตบอลให้มีประสิทธิภาพและสามารถครอบครองบอลได้มากกว่าคู่ต่อสู้ทำให้มีโอกาสยิงประตูคู่ต่อสู้นอกจากนักกีฬาจะต้องมีทักษะในด้านต่างๆ แล้วนักกีฬาจะต้องมีเทคนิคในการเตะลูกอีก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการเตะส่งลูกนักกีฬาต้องฝึกหลัก 3 ประการนี้ ประการแรกคือ จะส่งเมื่อไร่ คือการส่งลูกบอลย่อมมีความรวดเร็วกว่าการที่เราเลี้ยงลูก เราต้องพยายามรีบส่งลูกเมื่อมีโอกาสเพื่อให้เพื่อร่วมทีมได้เล่นโดยไม่มีคู่ต่อสู้มาแย่ง การเลี้ยงลุกทุกครั้งจะทำให้เกมล่าช้าและเสียกำลัง ข้อควรระวังคือ การล้ำหน้าและถูกคู่ต่อสู้แย่งบอลไป ประการสองคือ ความแรงของการส่งลูกขึ้นอยู่กับน้ำหนักในการเตะลูก การเตะลูกที่ดีจะต้องกะแรงให้พอดีกับเพื่อนร่วมทีมวสามารถรับลูกได้ก่อนคู่ต่อสู้ หรือควรพยายามกำหนดน้ำหนักแรงส่งให้ดี และประการสุดท้ายคือ การหลอกล่อคู่ต่อสู้ก่อนส่งลูก ก่อนที่จะส่งลูกบอลควรมีการหลอกล่อเพื่อให้คู่ต่อสู้หลงทาง การหลอกล่อจะกระทำด้วยสายตา ด้วยอวัยวะต่างๆ ก็ได้ เช่นจะส่งไปทางขวาให้โยนหลอกไปซ้ายหรือมองทางซ้ายแต่ส่งไปขวา เป็นต้น

เทคนิคการใช้ทักษะการเตะที่กล่าวไปนี้เป็นการฝึกทักษะส่วนบุคคล จะทำได้ดีแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวของเราเองว่าขยัน มุ่งมั่นในการซ้อมแค่ไหนนั้นเอง