รู้หรือไม่? แฮนด์บอลมีกฎกติกาอย่างไร ใช้ระยะเวลาเล่นกี่นาที

สโบเบท

การเล่นแฮนด์บอลเป็นสิ่งที่ผู้เล่นจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนการเล่นหรือก่อนการฝึกซ้อม สมรรถภาพร่างกายจะต้องพร้อมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านร่างกาย ความพร้อมทางด้านจิตใจ อารมณ์ของตัวผู้เล่นเองด้วย เพราะหากร่างกาย จิตใจและอารมณ์ของผู้เล่นไม่พร้อมอาจส่งผลต่อการเล่นหรือการแข่งขันกีฬาได้

เวลาในการเล่นกีฬาก็เป็นส่วนที่สำคัญต่อการเล่นกีฬาเป็นอย่างมาก เพราะหากเวลาในการแข่งขันมีความคลาดเคลื่อน หรือไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการได้กำหนด ก็อาจทำให้การแข่งขันนั้นไม่เป็นไปตามจุดประสงค์ของการแข่งขันกีฬา เวลาของการแข่งขันแฮนด์บอลนั้น มีดังต่อไปนี้

  1. เวลาของการเล่นประเภทของชาย หญิง จะมีการเล่นเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที และมีการพักครึ่ง 10 นาที
  2. เวลาในการที่จะเริ่มเล่นก็ต่อเมื่อกรรมการตัดสินในสนามให้สัญญาณนกหวีดเพื่อเริ่มเล่น และจะสิ้นสุดเวลาการแข่งขันเมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณครั้งสุดท้าย
  3. ทั้ง 2 ทีมจะต้องมีการเปลี่ยนแดนกันในทุก ๆ ครึ่งเวลาหลัง
  4. ผู้ตัดสินทั้งสองท่านจะเป็นผู้ชี้ขาดว่าจะทำการหยุดการเล่นชั่วขณะหนึ่งแล้วจะมีการเริ่มเล่นต่ออีกเมื่อใด
  5. ถ้าเสียงสัญญาณหมดเวลาดังขึ้นขณะส่งลูกกินเปล่าหรือการยิงลูกโทษที่ 7 เมตร ให้ทำการส่งให้จนกว่าผู้ตัดสินจะสั่งยุติการแข่งขัน
  6. เมื่อเวลาในการแข่งขันหมดลงแล้วทั้งสองฝ่ายมีคะแนนที่เสมอกัน ให้เพิ่มเวลาพักพิเศษหลังจากการพักไปแล้ว 5 นาที โดยจะทำการเสี่ยงเพื่อเลือกแดนหรือเป็นผู้ส่งลูกก่อน

เวลาในการแข่งขันกีฬาทุกประเภทถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากกับการแข่งขันกีฬา เพราะหากมีเวลาในการแข่งขันที่ไม่แน่นอนอาจทำให้ผู้เข้าแข่งขันเกิดการเสียเปรียบได้ และเวลาในการแข่งขั้นนั้นจะต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ทุกประการ