กติกาที่เกี่ยวกับพินที่ล้มถูกต้องตามกติกาและพินที่ล้มไม่ถูกต้องตามกติกา

กฎกติกาในการเล่นกีฬาโบว์ลิ่งนั้นจะมีไม่มากเหมือนกับกีฬาประเภทอื่นๆ ผู้ที่สนใจเล่นหรือศึกษากฎกติกาในกีฬาประเภทนี้สามารถทำความเข้าใจได้ไม่นาน วันนี้เราจึงจะมาพูดถึงในเรื่องกติกาที่เกี่ยวกับพินที่ล้มถูกต้องตามกติกาและพินที่ล้มไม่ถูกต้องตามกติกา

อย่างแรกเลยที่จะพูดถึงคือพินที่ล้มถูกต้องตามกติกาจะมีลักษณะคือ พินที่ล้มลงไปแล้วจะกระเด็นถูกขอบฝาผนังข้างๆ เลนแล้วกระเด็นกลับมากลางเลนไปกระทบพินอื่นๆ ให้ถือว่าพินเหล่านี้ล้มลงโดยชอบ ต่อมาคือพินที่ล้มลงแล้ว แต่ยังค้างอยู่บนพื้นเลนนั้นหรือพินยังอยู่บนรางหรือพินอยู่ข้างฝาผนังให้ถือว่าพินเหล่านั้นล้มลงโดยชอบแล้ว ถ้าเรายังจะโยนต่อไปให้เก็บพินเหล่านั้นออกเสียก่อน ต่อมาเป็นพินที่ล้มไม่ถูกต้องตามกติกาอย่างแรกเลยในกรณีที่ผู้เล่นนั้นโยนลูกโบว์ลิ่งตกรางแต่ด้วยความเร็วและแรงทำให้ลูกโบว์ลิ่งนั้นกระดอนขึ้นมาบนเลนอีกแล้วกระทบพินบางพินไปที่ตั้งอยู่จนล้มลง ให้ถือว่าพินล้มลงโดยผิดกติกา ไม่ได้คะแนนถ้าต่อไปเป็นการโยนครั้งที่สองจะต้องนำพินที่ล้มลงไปในการโยนครั้งแรกมาตั้งใหม่ในสภาพเดิม

ต่อมาคือในขณะที่ทำการแข่งขันเมื่อเราโยนครั้งแรกพินยังล้มลงไม่หมดซึ่งอาจจะเหลืออยู่สัก 3 – 4 พิน ผู้เล่นเตรียมตัวโยนครั้งที่สอง แต่บังเอิญเครื่องจักรทำงานผิดปกติ หรือจะด้วยอุบัติเหตุอื่นใดก็ตาม ในกรณีนี้ให้ถือว่าพินล้มลงโดยผิดกติกาผู้แข่งขันจะต้องให้ผุ้บริการจัดตั้งพินที่เหลืออยู่ให้เหมือนเดิมแล้วจึงโยนต่อไป ต่อมาคือพินที่ถูกโยนให้ล้มลงแล้ว แต่กลับกระดอนขึ้นมาตั้งอยู่บนพื้นเลนได้ใหม่ให้ถือว่าพินนั้นยังไม่ล้มลงและสุดท้ายในกรณีที่พินล้มไม่ถูกต้องมากติกาคือผู้โยนทำฟาวล์ก็ถือว่าทำผิดกติกาก็จะไม่ได้คะแนนในการโยนในครั้งนั้น นั่นเอง

อย่างไรก็ตามการเล่นโบว์ลิ่งให้สนุกสนานนั้นเราต้องเรียนรู้การคิดคำนวณหรือบันทึกคะแนนด้วยเพื่อทำให้การเล่นกีฬาโบว์ลิ่งไม่เบื่อหน่าย เพราะตามนิสัยของผู้เล่นแล้วต้องการทราบว่าการโยนในแต่ละครั้งนั้นดีขึ้นหรือเลวลงอย่างไรจึงจำเป็นอยู่ไม่น้อยสำหรับผู้ที่ฝึกหัดเล่น ผู้เล่นควรเรียนรู้เกี่ยวกับการบันทึกคะแนนไว้ด้วยอย่างน้อยก็เพื่อการทดสอบหรือเปรียบเทียบความสามารถของผู้โยนในแต่ละครั้งละเกม การคิดคำนวณในการโยนลูกโบว์ลิ่ง 1 เกม จะมีช่องสำหรับบันทึกคะแนนรวม 10 ช่อง ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเว็บไซต์ต่างๆ และศึกษาด้วยตนเองได้ง่าย